1. W kampanii informacyjnej „Nie znasz, nie otwieraj” TAURON informuje, że jego pracownicy nie chodzą po domach, aby sprzedawać prąd lub gaz. TAURON przestrzega klientów przed wizytami lub telefonami od osób podszywających się pod pracowników TAURONA i podających niepoprawne informacje. Zaznacz numer telefonu, pod który należy zadzwonić, gdy odwiedzi cię ktoś podający się za pracownika TAURONA.

2. Jeżeli w wyniku wprowadzenia w błąd lub pochopnej decyzji zawarłeś umowę na odległość (np. w domu, przez telefon, internet), możesz z niej zrezygnować. Zaznacz, do ilu dni od zawarcia takiej umowy możesz to zrobić.

3. TAURON to nie tylko prąd. W zależności od aktualnej oferty klienci mogą korzystać z wyjątkowo niskich cen lub nawet otrzymać urządzenia za 0 zł. Czy chciałbyś być informowany o aktualnych ofertach i korzyściach bądź nowych produktach i usługach?

4. Jak ogrzewasz swoje mieszkanie/swój dom?

Dane klienta

Podaj swój 8 cyfrowy numer klienta lub pierwsze 6 cyfr numeru PESEL
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TAURON Sprzedaż sp. z o.o. następujących danych osobowych: imię i nazwisko, PESEL, adres e-mail, nr telefonu, adres w celu informowania mnie o ofertach produktów energetycznych Grupy TAURON (tj. energii elektrycznej, gazu, ciepła, węgla i paliw alternatywnych oraz towarów lub usług dodatkowych rozliczanych wraz z ich sprzedażą) i kierowania do mnie informacji marketingowej dotyczącej wybranych dla mnie ofert.
Wyrażam zgodę na kontakt ze mną przez TAURON Sprzedaż sp. z o.o. za pośrednictwem telefonu (zarówno w formie połączeń głosowych, jak i wiadomości SMS oraz MMS) i nawiązywanie tego kontaktu za pomocą automatycznych systemów wywołujących, tj. działających bez udziału człowieka, w celu informowania mnie o ofertach produktów energetycznych Grupy TAURON (tj. energii elektrycznej, gazu, ciepła, węgla i paliw alternatywnych oraz towarów lub usług dodatkowych rozliczanych wraz z ich sprzedażą).
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez TAURON Sprzedaż sp. z o.o. informacji handlowej związanej z ofertami produktów energetycznych Grupy TAURON (tj. energii elektrycznej, gazu, ciepła, węgla i paliw alternatywnych oraz towarów lub usług dodatkowych rozliczanych wraz z ich sprzedażą) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych, w tym na przesyłanie tych wiadomości e-mail lub komunikatów automatycznie, za pomocą systemów działających bez udziału człowieka.